نرم افزار حسابداری نوین

نرم افزار حسابداری نوین

امروز سه شنبه 29 خرداد 1403 نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری


نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری
Untitled نرم افزار حسابداری
 
نام محصول : نرم افزار حسابداری مطب
ویژگی ها : - امکان ثبت مشخصات بیماران در سیستم و ایجاد پرونده الکترونیکی ایشان - امکان ثبت مشخصات انواع بیمه ها و درصد مربوط به آنها - امکان ثبت نرخ ویزیت به صورت پیش فرض - امکان رزرو جهت بیماران - امکان ثبت رزرو مراجعه بیمار در سیستم - امکان صدور نسخه از طریق سیستم و درج در پرونده الکترونیکی - امکان ثبت عملیات مالی درآمد ، هزینه - امکان ارائه انواع گزارشات مالی نظیر صورتحساب سود و زیان و ...- امکان گزارش سوابق بیماران به صورت تفکیکی - امکان گزارش انواع بیمه ها به صورت تفکیکی -امکان تعریف کاربر و تعیین حق دسترسی به قسمت های مختلف نرم افزار
مشاهده محصول
نرم افزار حسابداری مطب
تعداد کل رکوردها : 1      1معمولی

نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری       
نرم افزار حسابداری