نرم افزار حسابداری نوین

نرم افزار حسابداری نوین

امروز سه شنبه 26 تیر 1403 نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری


نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری
Untitled نرم افزار حسابداری
 
نام محصول : نرم افزار نوین ویژه دفاتر پیشخوان
ویژگی ها *امکان ثبت مراکز درآمد بصورت جداگانه(با جه ها) *امکان ثبت مشخصات صندوق دار *امکام ثبت درآمدهای وصولی توسط هر باجه به صورت جداگانه و یا متمرکز *امکان ارسال درآمد دریافتی به صندوق دار و تایید و بازگشت توسط صندوق دار *امکان ارائه گزارش وجوه دریافتی توسط صندوق دار *امکان ثبت موارد وصولی از طریق پوز بانکی و یا چک های دریافتی و ارائه گزارشات مربوطه *امکان ارائه گزارش درآمدهای وصولی هر باجه به صورت تفکیکی و یا متمرکز *امکان ارائه گزارش درآمد ، سود و زیان ، ترازنامه و سایر گزارشات مالی و نمودارهای مدیریتی *امکان تعیین حقوق دسترسی برای کاربران و متصل کردن کاربر به باجه *امکان ارائه کلیه گزارشات در بازه زمانی ضمن امکان انواع جستجو در اطلاعات *امکان اتصال به پنل ازسال SMS
مشاهده محصول
نرم افزار نوین ویژه دفاتر پیشخوان
تعداد کل رکوردها : 1      1معمولی

نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری       
نرم افزار حسابداری